Δημήτρης Βασιλείου Διαχείριση ακινήτων, Σπάτα
  Αρχική     Εταιρεία     Υπηρεσίες     Εκτιμήσεις Ακινήτων     Επικοινωνία  
 
EN 
cat 1 cat 2 cat 3 cat 4
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό.

Ειδικότερα, η κατάρτιση Δασικών Χαρτών έχει ως αντικειμενικό σκοπό το διαχρονικό (σήμερα και στο παρελθόν) και χωρικό (γεωγραφικό) προσδιορισμό και αποτύπωση των δασών και δασικών εκτάσεων. Η όλη διαδικασία συνίσταται στην έρευνα των εκτάσεων που είτε σήμερα είτε στο παρελθόν καλύπτονται από δασική βλάστηση, στην κωδικοποίηση των στοιχείων και στην ορθή απεικόνιση τους επί κατάλληλου χαρτογραφικού υλικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών

Η διερεύνηση της βλάστησης στο παρελθόν για την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων πραγματοποιείται με τη χρήση αεροφωτογραφιών λήψης 1945/1960, αλλά και προγενέστερων λήψεων όπου υπάρχουν (π.χ. για το Ν. Αττικής χρησιμοποιούνται και αεροφωτογραφίες λήψης 1937) ως το μοναδικό και παλαιότερο υλικό, το οποίο καλύπτει ενιαία την ελληνική επικράτεια.

Αντίστοιχα, η οριοθέτηση και καταγραφή των υφιστάμενων δασών και δασικών εκτάσεων συνίσταται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της βλάστησης, που καλύπτει μια έκταση, μέσω της ερμηνείας αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης, επαληθευμένης επί τους εδάφους.

Ο συνδυασμός της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφορετικής ημερομηνίας λήψης, μιας παλαιάς (1945/1960) και μιας πρόσφατης (π.χ. 2007) που καλύπτουν την ίδια περιοχή, μπορεί να αποδώσει τις παρακάτω καταστάσεις:

► εκτάσεις που ήταν και παρέμειναν δάση και δασικές

► εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε

► εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε.

Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη, αφορά αποκλειστικά τον χαρακτήρα της εμφανιζόμενης στον Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί Δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση δεν έχει χαρακτηριστεί Δασική (ενώ είναι).

Το Γραφείο Διαχείρισης Ακινήτων ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με τη βοήθεια εξειδικευμένων Τοπογράφων Μηχανικών, Δασολόγων και Νομικών, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των Δασικών Χαρτών για την ιδιοκτησία σας:

♦  Ερμηνεία των στοιχείων της  ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την ιδιοκτησία σας

♦  Μελέτη και έκθεση Φωτοερμηνείας

♦  Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ΕΓΣΑ ’87)

♦  Σύνταξη φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αντιρρήσεων

♦  Εκπροσώπηση σας από ειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, συνεργάτη του Γραφείου μας, ενώπιον της ειδικής επιτροπής κατά την συζήτηση των αντιρρήσεων

 

 

 

 


Προηγούμενη   1  2  3  
 
© Copyright 2011-2012 | Designed and Programming By onlab ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ 69 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ), ΣΠΑΤΑ, ΤΗΛ.: 2106635506, ΚΙΝ.: 6936633211 Valid HTML 4.01 Transitional